Procedury uproszczone

Agencja Celna TECHNO-ART dokonuje odpraw celne w procedurze uproszczonej w imporcie, eksporcie, powrotnym wywozie, tranzycie. Posiadamy pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych z możliwością dokonywania odpraw celnych importowych z wykorzystaniem art.33a ustawy o VAT – brak konieczności uiszczania podatku VAT przy imporcie towaru. Posiadamy również pozwolenie na stosowanie odpraw scentralizowanych wewnątrz kraju, co pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia celnego i miejsca przedstawienia towaru. To oznacza, że można zgłosić w oddziale celnym (urzędzie nadzoru) towary, które fizycznie znajdują się w jednym z miejsc uznanych (urzędzie przedstawienia) lub oddziale celnym, zlokalizowanym na terenie całego kraju.

Korzyści ze stosowania procedury uproszczonej:
  • odprawy celne poza siedzibami oddziałów celnych (w miejscach uznanych w dogodnej lokalizacji)
  • odprawy celne poza godzinami pracy urzędu celnego
  • skrócenie czasu trwania odprawy celnej nawet do jednej godziny
  • obniżenie kosztów związanych z przedstawieniem towarów w urzędzie celnym
  • minimalizacja przestojów
  • ograniczona liczba kontroli celnych i rewizji towarów
  • zwolnienie towaru do procedury przed uiszczeniem należności celnych
  • możliwość szybszego dysponowania towarem importowanym
  • odroczenie płatności należności celnych
  • możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl