Import

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego.

Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Dopiero po realizacji tych warunków można swobodnie dysponować towarem na danym obszarze celnym.

Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu dokonujemy w systemie AIS/IMPORT.

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl