AEO

Firma TECHNO-ART Sp. z o.o. otrzymała w dniu 2 kwietnia 2015r. status Upoważnionego Przedsiębiorcy, potwierdzony świadectwem AEOC w zakresie uproszczeń o numerze PLAEOC300000150065. Posiadając taki status firma posiada przywileje liczne w zakresie weryfikacji zgłoszeń celnych i kontroli towaru, co skutkuje:

  • mniejszą liczbą kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, także w przypadkach kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych. Wynika to z zakresu kryteriów, które spełnia posiadacz świadectwa AEO i które zostały sprawdzone przez organ służby celno-skarbowej.
  • mniejszą liczbą kontroli fizycznych i kontroli dokumentów w zakresie badania zgłoszeń po zwolnieniu towarów.
  • przeprowadzeniem kontroli poza kolejnością. Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka właściwy organ celny wybiera do celów dalszych kontroli przesyłkę objętą zgłoszeniem celnym złożonym przez upoważnionego przedsiębiorcę, to kontrole przeprowadza się w sposób priorytetowy.
  • możliwością złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu. Jeżeli upoważniony przedsiębiorca złoży stosowny wniosek i po uzgodnieniu z zainteresowanym organem celnym, to kontrole mogą być przeprowadzone w miejscu innym niż dany urząd, czyli w jednorazowym miejscu uznanym.

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl