Intrastat

INTRASTAT, to System Statystyki Obrotów Towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wprowadzenie systemu INTRASTAT jest nałożyło na podmioty prowadzące obrót towarowy z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązek przekazywania informacji o zrealizowanych przez nie obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski – nabycie wewnątrzwspólnotowe i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium UE – dostawa wewnątrzwspólnotowa. Deklaracje INTRASTAT są składane w cyklach miesięcznych. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych przywozach i wywozach towarów. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Agencja Celna TECHNO-ART świadczy kompleksową obsługę obrotu towarowego pomiędzy państwami Unii Europejskiej w ramach systemu INTRASTAT:
  • opracowanie deklaracji INTRASTAT,
  • przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną do IAS w Szczecinie,
  • reprezentacja przed administracją celno-skarbową, składanie wyjaśnień

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl