Eksport

Eksport towarów to sprzedaż towarów i ich wysyłka z Polski poza obszar celny Unii Europejskiej (definiowany w art. 4 Unijnego Kodeksu Celnego). Dostawa towarów w eksporcie powinna być realizowana przez: sprzedawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub nabywcę, który ma siedzibę poza Polską lub na jego rzecz (eksport pośredni). Aby rozliczyć transakcję jako eksport z 0% stawką VAT, urząd celny musi potwierdzić wywóz towarów poza obszar celny UE. W efekcie, aby doszło do takiego rozliczenia eksportu, trzeba łącznie spełnić następujące warunki: wysyłka towaru powinna odbywać się z Polski poza obszar celny UE (np. Ukraina), towar powinien zmienić właściciela (zazwyczaj sprzedaż), za dostawę powinien odpowiadać sprzedawca lub nabywca, wywóz towaru powinien potwierdzić urząd celny. Zgłoszenia wywozowe dokonujemy w systemie ECS.

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl